<a

cvijictaca's picture

100 cm3 neutralnog rastvora CuSO4 koji sadrzi 0,004g/cm3 Cu bilo je podvrgnuto elektrolizi izmedju platinskih elektroda. Elektroliza je trajala dok se sav bakar nije izdvojio i jos 7 min duze. Jacina struje je iznosila 1.2A. Koliko je trajalo talozenje Cu u minutama? Kolika je ukupna kolicina i ukupna zapremina gasova izdvojenih gasova za vrijeme elektrolize prii nosrmalnim uslovima?

milicaradenkovic's picture

Da nije resenje 23.75 minuta?