konstanta brzine reakcije

laky1234's picture

Početna brzina nastajanja AB, prema jednačini : A + B → AB  iznosi 4 x 10-2 . Početne koncentracije A  i  B su jednake i iznose 0,5 mol/dm3. Konstanta brzine reakcije je?

 

milicaradenkovic's picture

A+B-------------------->AB

v=k*{A}*{B}

k=4*10(-2)/0.5*0.5=0.16