napon vod. pare

No love's picture

Za koji od navedenih rastvora je veci napon vodene pare, 0,30mol/kg NH4NO3 ili 0,15 mol/kg Na2SO4?

Pop.'s picture

Nisam 100% sigruran, ali mislim da je fora u zadatku sledeca:

tebi je formula za parcijalni pritisak u supstance u rastvoru p = x * p0   gde je x- molski udeo supstance (p parcijalni pritisak, a p0 pritisak te supstance kada bi bila cista, odnosno samo ona u sistemu). E sad, na osnovu koncentracija, izracunas molski udeo za NH4NO3. Msm da uzimas da imas 0,3 mol NH4NO3 na 1 kg rastvora odnosno izracunas koliko imas u njemu vode (masu pa onda br molova). To isto uradis i za drugi rastvor i dovoljno ti je da samo odredis molski udeo za rastvorenu so. Onaj rastvor koji bude imao manji molski udeo supstance taj rastvor ce imati veci napon pare (jer je zbir molskih udela supstanci jednak 1, to znaci da rastvor koji ima manji molski udeo soli, imace veci udeo vode pa po formuli p = x*po sledi da ce taj rastvor imati veci napon vodene pare)