ravnoteza

khaleesi999's picture

Ravnoteza se uspostavlja kad se razlozi 20% HI. Izracunaj pocetne koncentracije od H2 i I2 ako je ravnotezna koncentracija HI 0.96 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje 

(HI)rav.=0.96 mol/l

20% HI je se razlozilo

2HI<-------------->H2+I2

(HI)proreagovalo=(HI)rav.*0.2=0.2*0.96=0.192 mol/l

(H2)rav.=(HI)proreag./2=0.192/2=0.096 mol/l

(I2)rav.=(H2)rav.=0.096 mol/l

Pop.'s picture

Uvek par minuta ispred mene :) Msm da se ne mnozi 0,96 sa 0,2 vec kako tih 0,96 predstavlja koncentraciju u ravnotezi to nam je onda samo 80%, pa moramo da pisemo proporciju:

0,96 : 80 = X : 20

tada X predstavlja br molova HI (po dm3) koji se razlaze pa se deli sa 2 kako bi se dobila konc H2 i I2