ravnoteza

bb123su's picture

.Nakon uspostavljanja racvnoteze u povratnoj reakciji Cl2 (g) -2Cl(g) 93 posto molekulskog hlora se nije razlozilo na atome.Izracuna konstantu ravnoteze reakcije ako je polazna koncentracija molekulskog hlora bila 0,02 mol/dm3.

milicaradenkovic's picture

93% molekulskog hlora se nije razlozilo sto znaci da se razlozilo 7%

Cl2(g)------------->2Cl(g)

{Cl2}rav.=0.02*0.93=0.0186 mol/l

{Cl}rav.=2*0.02*0.07=0.0028 mol/l

K={Cl}rav.2/{Cl2}rav.=(0.0028)2/0.0186=4.2*10(-4)