molekulska formula

danijela's picture

na temp 293K osmotski pritisak rastvora koji u 200cm3 sadrzi 80,14g hema iznosi 243,4kPa. odrediti molekulsku formulu hema ako je njegov elementarni sastav u masenim % . C=64,4   H=5,21  O=12,63   Fe=8,84  N=8,84    odg: Mr=633,3 (C34H33N4O5Fe) hvala

milicaradenkovic's picture

w(C)=m(C)/m(hema)

m(C)=0.644*80.14=51.6 g

w(H)=m(H)/m(hema)

m(H)=80.14*0.0521=4.17 g

w(O)=m(O)/m(hema)

m(O)=80.14*0.1263=10.12 g

w(Fe)=m(Fe)/m(hema)

m(Fe)=0.0884*80.14=7.08 g masa azota je ista kao i masa gvozdja jer su isti maseni procenti.

n(C)=m(C)/Mr=51.6/12=4.3 mol

n(H)=m(H)/Mr=4.17/1=4.17 mol

n(O)=m(O)/Mr=10.12/16=0.6325 mol

n(Fe)=m(Fe)/Mr=7.08/56=0.126 mol

n(N)=m(N)/Mr=7.08/14=0.506 mol

n(C):n(H):n(O):n(Fe):n(N)=4.3:4.17:0.6325:0.126:0.506/:0.126

n(C):n(H):n(O):n(Fe):n(N)=34:33:5:1:4 i formula je C34H33O5N4Fe a molekulska masa je 

Mr=34*Ar(C)+33*Ar(H)+5*Ar(O)+4*Ar(N)+Ar(Fe)=34*12+33*1+56+4*14+5*16=633 g/mol ne znam zasto su dali osmotski pritisak i zapreminu kada se na osnovu toga dobija resenje 4007 g/mol a ne 633 g/mol