molekulska masa

danijela's picture

odredi molekulsku masu lizina ako je poznato da se u molekulu lizina nalaze 2 atoma azota a masnei procenat azota u lizinu iznosi 19,17%. odg 146 hvala

milicaradenkovic's picture

w(N)=2*Ar(N)/Mr

Mr=2*14/0.1917=146 g/mol lizina