Stepen disocijacije

CertaViriliter's picture

Koliki je stepen disocijacije, u 0,01 mol/L vodenom rastvoru nekog elektrolita, ako je disosovalo 6,023 x 1020 njegovih molekula?

milicaradenkovic's picture

alfa=Ndisosovalo/N

alfa=6.023*10(20)/6.023*10(21)=0.1

1 mol------------------6.023*10(23)

0.01 mol---------------------x

x=0.01*6.023*10(23)/1=6.023*10(21) molekula 

N=x=6.023*10(21) 

 

CertaViriliter's picture

Hvala, hvala :))