Oksidoredukcija pomoc

Marko955's picture

U reakciji kalijum permanganata sa vodonik-sulfidom u prisustvu sumporne kiseline nasta : sumper, mangan (II) sulfat, kalijum sulfat i voda. KOliko ce se dobiti mangan(II) sulfata, ako u reakciji ucestvuje 1120 ml redukcionog sredstva ?(noraalni uslovi ) ..

 

2KMnO4 + 5 H2S+ 3 H2SO4-------- 5S + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O....

Redukciono sredstvo je H2 SO4 ... i postavaim proprciju

x............................... 1,12 L

2................................. 3*22,4

X= 0, 0333...

A resenje je 0,02 ..Ne znam stvarno gde gresim...Unapred hvala.

milicaradenkovic's picture

H2SO4 nije redukciono sredstvo nego H2S

n(H2S)=V(H2S)/Vm=1120*10(-3)/22.4=0.05 mol

n(MnSO4)=2*n(H2S)/5=2*0.05/5=0.02 mol