pH

dr.mr.brm.'s picture

Ako se u 100cm3 vode rastvori 0,05mol azotne kiseline i 0,06mol natrijum-hidroksida vrednost pH u dobijenom rastvoru iznosi ?? 

milicaradenkovic's picture

NaOH+HNO3------------------>NaNO3+H2O

u visku je baza

n(NaOH)=0.06 mol

n(HNO3)=0.05 mol

n1(NaOH)=n(HNO3)=0.05 mol

n2(NaOH)=n(NaOH)-n1(NaOH)=0.06-0.05=0.01 mol

c(NaOH)=n2(NaOH)/V=0.01/0.1=0.1 mol/l

NaOH------------------->Na+ + OH-

{OH-}=c(NaOH)=0.1 mol/l

pOH=1 a pH=14-1=13