purin

banj00's picture

Treba da dobijem da se u jednom molu purina nalazi 56 grama azota. Nesto ne mogu da dobijem

milicaradenkovic's picture

Ti imas 4 atoma N u purinu i imas molove purina pa ti je masa N

n(N)=n(purina)=1 mol

m(N)=n(N)*Mr=1*4*14=56 g