Аналитичка хемија

Sunce's picture

Задатак је из поглавља хидролизе.

100 ml 57%-тне CH3COOH, густене 1,08g/ml се разблажи дестилованом водом до 1000ml. Израчунати колико грама NaOH треба додати у 100 ml разблаженог раствора да би се добио еквимоларни пуфер.
 

(податак за КCH3COOH=1,8 * 10-5
Јер се тражи и pH вриједност након мјешања раствора.)

Унапријед хвала. :)

milicaradenkovic's picture

Kada imamo ekvimolarni pufer onda je koncentracija kiseline jednaka koncentraciji konjugovane baze.

CH3COOH------------------>CH3COO- + H+

K={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}

{CH3COOH}=n/V=ms/Mr*V=w*mr/Mr*V=w*ro/Mr=0.57*1080/60=10.26 mol/l

1.8*10(-5)=10.26*{H+}/10.26

{CH3COO-}={CH3COOH}=10.26 mol/l

{H+}=1.8*10(-5)*10.26/10.26=1.8*10(-5) mol/l

pH=4.74

CH3COOH+NaOH-------------->CH3COONa+H2O

{NaOH}={CH3COO-}=10.26 mol/l

n(NaOH)={NaOH}*V=10.26*0.1=1.026 mol

m(NaOH)=n(NaOH)*Mr=40*1.026=41.04 g nisam sigurna za resenje pa ti proveri