kolicinska koncentracija

banj00's picture

Rastvor naoh masenog udela w=0,151 ima gustinu 1,33g/cm3. Izracunati kolicinsku konc tog rastvora(na=23)

milicaradenkovic's picture

c=n/V=ms/Mr*V=mr*w/Mr*V=w*ro/Mr=1.33*1000*0.151/40=5.02 mol/l