Elektroliti

Star dust's picture

Šta su sve elektroliti? Da li je to svaka kiselina, svaka baza, svaka so (i talog valjda malo disosuje)?

milicaradenkovic's picture

Elektrolit je ona supstanca koja sadrzi slobodne jone tj. ona supstanca koja je sposobna da vrsi jonski prenos struje.

Star dust's picture

Dakle, šta je elektrolit od gore navedenog?

kowalsky's picture

Ono što u vodenom rastvoru ili rastopu disosuje na jone. Znači sve od ovoga što si naveo.

Star dust's picture

Hvala ;)