Disocijacija

Emily12's picture

Predstaviti hemijskom jednačinom disocijaciju diamin - srebro (I) - nitrata.
Može pomoć? :)

milicaradenkovic's picture

(Ag(NH3)2)NO3-------------------->(Ag(NH3)2)+ + NO3-

IlmaS's picture

Treba mi pomoc u predstavljanju disocijacije tetraminbakar(II) hlorida i jos kalijum heksacijanoferata(II) ?? Hvala :)