Al2O3

banj00's picture

Koliko grama aluminijum hidroksida je potrebno za dobijanje 204 grama aluminijumoksida al 27 o 16 h 1 resenje 312

milicaradenkovic's picture

2Al(OH)3------------------>Al2O3+3H2O

n(Al2O3)=m/Mr=204/102=2 mol

n(Al(OH)3)=n(Al2O3)*2=2*2=4 mol

m(Al(OH)3)=n(Al(OH)3)*Mr=4*78=312 g