Reakcija taloženja

Binsala's picture

Koliko se grama taloga dobije reakcijom 3,2 grama natrij hidroksida i odgovarajuće količine barijum nitrata?

Ja sam ovako napisala reakciju 2NaOH +Ba(NO3)2 ------  2NaNO3 + Ba(OH)2

Koji od nastalih produkata je talog, to mi predstavlja problem, ostatak postupka za rješavanje zadatka znam , unaprijed hvala.

milicaradenkovic's picture

Talog je Ba(OH)2

n(NaOH)=m/mr=3.2/40=0.08 mol

n(Ba(OH)2)=n(NaOH)/2=0.08/2=0.04 mol

m(Ba(OH)2)=n(Ba(OH)2)*Mr=0.04*171=6.84 g

Binsala's picture

Hvala puno.:=)