Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Kako u molekulu amoniju hlorida postoji jonska veza?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je formula NH4Cl  i sastoji se od NH4+ i Cl- jona i to je jonsko jedinjenje.