Izomeri alkana

morissey's picture

Traze u zadatku da napisemo sve izomere C6H14 a pritom kazu da ih ima 5...ali, ja nadjoh 6 :D znate li gde gresim?

1.  n-heksan

2.  2-metilpentan

3.  3-metilpentan

4.  2,3-dimetilbutan

5. 2,2-simetilbutan

6. 2-etilbutan

 

milicaradenkovic's picture

1. CH3CH2CH2CH2CH2CH3                        n-heksan

2. CH3CH2CH2CH(CH3)CH3                        2-metil-pentan

3. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3                         3-metil-pentan

4. CH3CH2C(CH3)2CH3                                  2.2-dlmetil-butan

5. CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3                          2.3-dimetil-butan