neorganska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

Treba mi ovaj zadatak za prijemni ako neko zna ,molim vas :)

Koliko će mililitara H2O ( u tečnom stanju ) nastati u reakciji 6 x 10 na 22 atoma kiseonika sa odgovarajućim brojem  atoma vodonika

milicaradenkovic's picture

n(O)=N/Na=6*10(22)/6*10(23)=0.1 mol

n(O2)=2*n(O)=2*0.1=0.2 mol

2H2+O2---------------->2H2O

n(H2O)=2*n(O2)=2*0.2=0.4 mol

V(H2O)=n(H2O)*Vm=0.4*22.4=8.96 l=8960 ml