atomski broj

banj00's picture

Element sa atomskim brojem 35 se nalazi u . Resenje 7grupa 4 perioda. Kako se rado ovakvi zadaci?

milicaradenkovic's picture

Element sda atomskim brojem 35

X35=1s22s22p63s23p64s23d104pnalazi se u 7 grupi a u 4 periodi jer periodu odredjuje najveci broj u elektronskoj konfiguraciji a grupu broj elektrona najveceg broja elektronske konfiguracije.