Energetika

Miki Heizenberg's picture

Pri standardnim uslovima NaOH se spontano rastvara u vodi uz slobadjanje toplote. Kako se menjaju entalpija, entropija i gipsova e?

 

Sada kaze da je resenje H<0, S>0, G<0

Ako moze neko samo malo da mi pojasni bio bih mu veoma zahvalan :)!

milicaradenkovic's picture

Ako se oslobadja toplota dH<0 .Posto je u pitanju egzotermna reakcija S>0 a G<0 jer je 

G=H-T*S