rastvori

ibrahim 123's picture
  1. Kolika je koncentracija rastvora natrijum-hidroksida (mol/dm3) koji je dobijen miješanjem 200 cm3 rastvora ove baze koncentracije 40 g/dm3 i 800 cm3 vode? (Ar(Na) = 23)
    1. 0,2
    2. 1      
    3. 2      
    4. 8
milicaradenkovic's picture

m=y*V1=0.2*40=8 g NaOH

n=m/Mr=8/40=0.2 mol

Vu=V1+V2=800+200=1000 ml

c=n/Vu=0.2/1=0.2 mol/l i resenje je pod 1.