organska

Natasa Mihajlovic's picture

Koliko će se litara gasa (normalni uslovi) izdvojiti zagrevanjem 16,4 grama bezvodnog natrijum-acetata sa natrijum-hidroksidom ?

milicaradenkovic's picture

CH3COONa+NaOH---------------->CH4+Na2CO3

n(CH3COOONa)=m/Mr=16.4/82=0.2 mol

n(CH4)=n(CH3COONa)=0.2 mol

V9CH4)=n(CH4)*Vm=0.2*22.4=4.48 l