pOH

Vuk Biljuric's picture

Izracunati koncetraciju oh jona ako je u 250cm3 rastvora hno3 rastvoreno 0.063g hno3,koja je potpuno disosovana.

Vuk Biljuric's picture

U redu je,uradio sam ga.