masa

nolenk's picture

Koliko miligrama natrijum-hidroksida treba dodati u 200 mL vode da bi se u toj 
zapremini nalazilo 1,21018
 jona OH-
. (Na=23) 

 

milicaradenkovic's picture

N(OH-)=1.2*10(18)

n(OH-)=N(OH-)/Na=1.2*10(18)/6*10(23)=2*10(-6) mol

NaOH------------------->Na+ + OH-

n(NaOH)=n(OH-)=2*10(-6) mol

m=n(NaOH)*Mr=2*10(-6)*40=0.00008 g=0.08 mg