koligativne osobine

nolenk's picture

Na kojoj temperaturi kljuca vodeni rastvor NaOH ciji je stepen elektroliticke disocijacije 80% a k=0,52Kkg/mol?

 

milicaradenkovic's picture

deltaT=Kk*b*i

i=1+alfa*(z-1)

NaOH----------------->Na+ + OH-

i=1+0.8*(2-1)=1.8

deltaT=0.52*b*1.8

ne mogu izracunati molalitet rastvora tako da ako ti nista vise nije dato u zadatku onda je ovo resenje.