POMOC

nolenk's picture

Koliko će mililitara H2O ( u tečnom stanju) nastati u reakciji 6x10 na 23 atoma vodonika sa odgovarajućim brojem atoma kiseonika sa odgovarajućim brojem atoma vodonika

Nena's picture

                 2H+ O-----> 2H2

6*1023:x = 12*1023:36 

x=18g

Nena's picture

1 ml=1g

tako da je 18g=18ml

nolenk's picture

Hvala....