Entalpija stvaranja

Pcelica Maja's picture

Pri sintezi odredjene kolicine azot (II) oksida iz elemenata utroseno je 22.4 dm3 kiseonika (svedeno na normalne uslove) i vezuje se 18,1 Kj toplote.Vrednost standardne entaplije stvaranja (delta fH) azot (II) oksida iznosi?

Pcelica Maja's picture

Rastvorljivost natrijum hlorida u vodi na OºC iznosi 35.7 gr.Maseni udeo natrijum hlorida u zasicenom rastvoru na 0ºC iznosi?