zapremina

goranspax's picture

U reakciji bakra sa razblazenom azotnom kiselinom nastaje bakar II nitrat , azot monoksid I voda.koliko ce se osloboditi mikilitara azot monoksida (normalni uslovi) u reakciji 38.4 mg bakra sa razblazenom kiselinom? Cu = 64 RESENJE 8.96

milicaradenkovic's picture

3Cu+8HNO3----------------->3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

n(Cu)=m/Mr=38.4*10(-3)/64=0.0006 mol

n(NO)=2*n(Cu)/2=2*0.0006/3=0.0004 mol

V(NO)=n(NO)*Vm=0.0004*22.4=0.00896 l=8.96 ml

goranspax's picture

Svaka cast