pH vrednost

Star dust's picture

Koji od ova 2 rastvora ima pH manje od 7, pri mešanju sledećih supstanci:

1) 1 mol Zn(OH)2 + 2 mol HBr

2) 2 mol NaOH + 1 mol H3PO4

milicaradenkovic's picture

1) ovo je tacno resenje

Zn(OH)2+2HBr----------------->ZnBr2+2H2O

jer je baza slaba a kiselina jaka.

Star dust's picture

Okej, e sad imam pitanje.

Kod drugog slučaja reaguju 2 mola NaOH i 1 mol kiseline. Ove 2 supstance reaguju inače u odnosu 3:1, što bi značilo da 2 mola NaOH reaguje sa 0,66 mola fosforne kiseline. Dakle, ostaje slobodno 0,34 mola fosforne kiseline u rastvoru, zar ona ne daje H+ jone, zbog čega je rastvor kiseo?

milicaradenkovic's picture

kada reaguju 2 mola NaOH i 1 mol H3PO4 dobija se so koja je neutralna Na2HPO4 zbog Ka2.

Star dust's picture

Aaahaaa, sad shvatam, ja sam mislio da se podrazumeva da se u zadatku dobija neutralna so, i da nešto može da ostane u višku. Hvala puno! :*