Reakcija Cu i NaOH

Star dust's picture

Šta bi se dobilo kad reaguju NaOH i Cu? Guglao sam ali mi se odgovor da Cu može da istera Na iz svoje baze ne čini logičan, pošto je Na reaktivniji.

milicaradenkovic's picture

Mislim da je reakcija nemoguca.

Star dust's picture

Mislio sam možda da je moguće stvaranje kompleksa, može li bakar da stvara komplekse?