PUFERI

sosa95's picture

IZRACUNAJ KONCETRACIJU H+ JONA U ACETATNOM PUFERU KOJI SADRZI 0,2MOL/L CH3COOH I 0,4MOL/L CH3COONA.KA =1,8 PUTA 10 NA MINUS 5...DA LI MOZE OBJASNJENJE ZADATKA?

Niki1995's picture

H+=Ka*c(kiselina)/c(soli)
H+=1.8*10(-5) * 0.2/0.4
H+=1.8*10(-5) * 0.5
H+=0.9*10(-5) 
H+ =9*10(-6)mol/l