organska hemija

Natasa Mihajlovic's picture

Koliko je potrebno grama natrijum-hidroksida za porpunu neutralizaciju 0,2 mola limunske kiseline? 

rešenje treba da bude 24

Niki1995's picture

COOH-CH2-C(COOH)(OH)-CH2-COOH + 3NaOH-------- >COONa-CH2-C(COONa)(OH)-CH2-COONa + 3H2O
 

n(kiselina)=0.2 mol
n(NaOH)=3*n(kiselina)
n(NaOH)=0.6 mol
m(NaOH)=m*Mr=0.6*40= 24g