pH rastvora

srculence's picture

Koliki je pH 0,5%-tnog rastvora HCN KHCN=7,9 x 10-10 ? Hvala!

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece mada nisam sigurna

HCN------------------>H+ + CN-

w=0.5 % sto znaci da je 0.005 g rastvoreno u 100 g rastvora.

n(HCN)=m/Mr=0.005/27=1.85*10(-4) mol

Ako uzmes da je V=1 l dobijas

c{HCN}=n{HCN}/V=1.85*10(-4)/1=1.85*10(-4) mol/l

Ka={H+}*{CN-}/{HCN}

{H+]={CN-}=x

7.9*10(-10)=x2/1.85*10(-4)

x=(koren(1.46*10(-13)))=3.82*10(-70

{H+}=x=3.82*10(-7) mol/l

pH= -log{H+}=6.4