natrijum karbonat

Tina Trezic's picture

koliko grama natrijum karbonata reaguje sa 600 cm3rastvora azotne kiseline koncentracije 0.5 mol /dm3 resenje je 15.9 g

milicaradenkovic's picture

Na2CO3+2HNO3--------------->2NaNO3+H2O+CO2

n(kiseline)=c*V=0.6*0.5=0.3 mol

n(Na2CO3)=n(kiseline)/2=0.3/2=0.15 mol

m(Na2CO3)=n(Na2CO3)*Mr=0.15*106=15.9 g