srebrni novcic

Tina Trezic's picture

srebrni novcic mase 9.6 g rastvoren je u razblazenoj azotnoj kiselini,tako da je celokupno srebro preslo u odgovarajucu so koja je sa natrijum-hloridom dala 1.48g srebro -hlorida.Koliko je procenata srebra u novcicu?(Ag=108,Cl=35.5) resenje 90%

milicaradenkovic's picture

Greska je u masi srebro hlorida nije 1.48 nego 11.48 jer se ovako ne dobija resenje tacno.

3Ag+4HNO3------------------->3AgNO3+NO+2H2O

AgNO3+NaCl----------------->AgCl+NaNO3

n(AgCl)=m/Mr=11.48/143.5=0.08 mol

n(AgNO3)=n(AgCl)=0.08 mol

n(Ag)=n(AgNO3)=0.08 mol

m(Ag)=n(Ag)*Mr=108*0.08=8.64 g

w(Ag)=m(Ag)/m(novcica)

w(Ag)=8.64/9.6=90 %