62.

Tina Trezic's picture

Koliko se mg kalijuma nalazi u 1 cm3 K2CrO4 cija je koncentracija 0,1205 mol/dm3. resenje je 9,39 mg

Niki1995's picture

V=1 cm3 = 0.001 dm3
c=0.1205 mol/dm3
n=c*V=0.001*0.1205=0.0001205 mol
Mr(K2)=78 g/mol
m(K2)=n*Mr=0.0001205*78=0.009399 g=9.39 mg