koncentracija

Tina Trezic's picture

U rastvoru CH3COOH (c=0,5 mol/dm3) stepen jonizacije iznosi 0,19 %.Izracunati koncentracije H+ i CH3COO- jonova (u mol/dm3) resenje je 9,5* 10-4 mol/dm3

milicaradenkovic's picture

Ka=c*alfa2/(1-alfa)

posto je alfa malo moze da se zanemari 1-alfa

Ka=0.5*(0.0019)2=1.8*10(-6)

CH3COOH---------------->CH3COO- + H+

Ka={CH3COO-}*{H+}/[CH3COOH}

1.8*10(-6)=x2/0.5

x=(koren(9*10(-7)))=9.48*10(-4)

{H+}={CH3COO-}=x=9.48*10(-4) mol/l