Proizvod rastvorljivosti

Tina Trezic's picture

rastvorljivost Ag2CrO4 u vodi iznosi 6,5 *105 mol/dm3 a Ag3PO4 iznosi 4,76 *10-6 mol/dm3.Izracunati proizvod navedenih soli.resenje je PAg2CrO4= 1,10 *10-12,PAg3PO4= 1.32 * 10-10

milicaradenkovic's picture

Napisacu ti formule pa ti resi sama

Ag3PO4------------------>3Ag+ + PO43-

Ag2CrO4----------------->2Ag+ + CrO42-

Ksp={Ag+}3*{PO43-}

Ksp={Ag+}2*{CrO42-}

{Ag+]={PO43-}=4.76*10(-6) mol/l

{Ag+}={CrO42-}=6.5*10(-5) mol/l