masa

Tina Trezic's picture

Koliko je potrebno g benzena da u reakciji sa 11,2 dm3 hlora (normalni uslovi) nastane monohlorbenzen. resenje je 39 g

milicaradenkovic's picture

C6H6+Cl2----------------->C6H5Cl+HCl

n(Cl2)=V(Cl2)/Vm=11.2/22.4=0.5 mol

n(C6H6)=n(Cl2)=0.5 mol

m(C6H6)=n(C6H6)*Mr=78*0.5=39 g