masa

Tina Trezic's picture

Koliko g  etanola treba da izreaguje sa Na da se pri reakciji oslobodi 0,56 dm3 vodonika (normalni uslovi) resenje je 2,3 g

milicaradenkovic's picture

2C2H5OH+2Na------------------->2CH3CH2ONa+H2

n(H2)=V(H2)/Vm=0.56/22.4=0.025 mol

n(etanola)=2*n(H2)=2*0.025=0.05 mol

m(etanola)=n(etanola)*Mr=0.05*46=2.3 g