masa

Tina Trezic's picture

Koliko g supstituisanog proizvoda moze nastati u reakciji 0,05 mola fenola sa dovoljnom kolicinom broma. resenje je 16,55 g

milicaradenkovic's picture

C6H5OH+3Br2------------------->C6H2OHBr3+3HBr

n(C6H5OBr)=n(fenola)=0.05 mol

m(C6H2OHBr3)=n(C6H2OHBr3)*Mr=0.05*331=16.55 g