nepoznato jedinjenje

nata.peach's picture

kada se na brometan u apsolutnom etru deluje opiljcima magnezijuma, a zatim se u reakcionu smešu uvede CO2, daljom hidrolizom reakcione smeše nastaje jedinjenje A. redukcijom jedinjenja A sa LiAlH4 nastaje _____________ ??

milicaradenkovic's picture

CH3Br+Mg(apsolutni etar)-------------------->CH3BrMg

CH3BrMg+CO2------------------>CH3COOMgBr

CH3COOMgBr+H2O------------->CH3COOH+MgBrOH

CH3COOH+LiAlH4------------------>CH3CH2OH