soli mesanje rastvora istih koncentracija

mancela993's picture

Koji rastvor,dobiven mesanjem(jednakih zapremina) dva rastvora iste koncentracije reaguje bazno?
1)H2SO4+Ca(OH)2
2)K2O+H2SO4
3)NH3+HCl
4)Ca(OH)2+HCl
5)H2SO4+KOH
Jasno mi je da kad imamo jako bazu rastvor reaguje bazno,ali ovde su svuda jake baze.Nije mi jasno na koji nacin da dodjem do resenja.Ako moze neko da mi obrazlozi odgovor?

milicaradenkovic's picture

Kada reaguje slaba kiselina i jaka baza rastvor reaguje bazno. Ja ne vidim nijedan odgovor da je tacan. jer su sve neutralni rastvori sem pod 3 koji je kiseo.