Ugljeni hidrati

Hijaluron's picture

Da li I conc. H2SO4 stvara furfurale u reakciji sa monosaharidima?

milicaradenkovic's picture

Koncentrovana H2SO4 stvara sa monosaharidima furfurale.