pH pufera

srculence's picture

U 500 mL rastvora sirćetne kiseline koncentracije 0,1000 mol/L doda se 2,00 g natrijevog acetata. Izračunaj:

a)                pH rastvora sirćetne kiseline koncentracije 0,1000 mol dm-3

b)                pH navedenog rastvora

c)                pH ako se navedenom rastvoru doda 4,0 m-mol NaOH

d)                pH ako se navedenom rastvoru doda 4,0 m-mola HCl

(R: pH=2,82; b) pH=4,43; c) pH=4,53; d) pH=4,53)

Hvala! :)

Pop.'s picture

a) CH3COOH = CH3COO- + H+

Ka = [H+] [CH3COO- ] / [ CH3COOH ]  kako su nam konc. H+ jona i CH3COO- jednake pisemo

[H+]2 = Ka * [ CH3COOH ] 

[H+]2 = 1,8*10-5 * 0,1

[H+] = 1,34*10-3   tj pH = -log[H+] = 2,87

b) pH pufera je:

pH = pKa + log { c(CH3COONa) / c(CH3COOH) }

n(CH3COONa) = m/M = 2/82 = 0,0244 mol

c(CH3COONa) = n/V = 0,0244 / 0,5 = 0,0488 mol/dm3   pa nam je

pH = 4,74 + log ( 0,0488 / 0,1)

pH = 4,43

c) ne razumem sta je ovo "m-mol" ? To je mili mola? Ako jeste, onda pod c imas da ti NaOH reaguje sa CH3COOH, izracunas koliko molova ti je CH3COONa nastalo u toj reakciji i saberes sa vec ostojecim molovima CH3COONa. I izracunas koliko ti je molova CH3COOH preostalo. Sve te molove preracunas u koncentracije i racunas pH pufera prema jednacini koju sam naveo pod b)

d) isti postupak kao gore, samo sto ovde imas da ti sa CH3COONa reagije dodata HCl, nastaje nova kiselina CH3COOH koju sabiras sa vec postojecom i preracunas koliko ti je CH3COONa preostalo.