Kiselinska konstanta

Doctor Lexi's picture

U rastvoru slabe kiseline HA koncentracija 0,010 mol/dm3, koncentracija H3Ojona je 4*10-4 mol/dm3. Kiselinska konstanta date kiseline ima vrednost:

 

1. 1,6 * 10-5

2. 1,0 * 10-4

3. 4 * 10-4

4. 1,0

milicaradenkovic's picture

Ka={H+}*{A-}/{HA}

(H+)={A-}=4*10(-4) mol/l

Ka=4*10(-4)*4*10(-4)/0.01=1.6*10(-5) i resenje je pod 1.