Dobijanje alanina

milicandj's picture

Koliko ce se dobiti molova alanina dejstvom 5600 ml amonijaka ( normalni uslovi ) na odgovarajucu alfa-halogensku kiselinu?

 

Niki1995's picture

CH3-CH(Cl)-COOH +2NH3--------->CH3-CH(NH2)-COO-NH4+ HCl
V(NH3)=5600 ml= 5.6 L
n(NH3)=V/Vn=5.6/22.4=0.25 mol
0.25 mol NH3 -----------2 mol

x mol alanin ------------- 1 mol

x=0.125 mol alanin

milicandj's picture

Ja sam u medjuvremenu pronasla da je reakcija

CH3-CH(Cl)-COOH +2NH3--------->CH3-CH(NH2)COOH + NH4Cl

Verovatno moze i tako posto je resenje isto.

Hvala