jednacina

Tina Trezic's picture

dovrsiti jednacinu i napisati koeficijent.
a)Fe2++MnO4-+H...
b)Fe2*+Cr2O72-+H+...

milicaradenkovic's picture

a) 5Fe2+ + MnO4- + 8H+----------------->5Fe3+ +Mn2+ +4H2O

Fe2+(-1e-)----------------->Fe3+/5

Mn7+(+5e-)--------------->Mn2+/1

b) 6Fe2++Cr2O72- +14H+-------------------->6Fe3+ +2Cr3+ +7H2O

Fe2+(-1e-)----------------->Fe3+/3

Cr6+(+3e-)------------------->Cr3+/1